Källan

Livets källa renar själen
Se över vidderna där vandrar ödets gåta.

Kom och le med mig i livet
Kom och sväva med min glädje i det känsliga tidevarvet.

Källan till lycka är sprunget ur havet av kunskap

Mäkta är vidden av daggens första droppe