Lev

Lev i vilan av mitt sovande hjärta.
Lev i hoppets stjärna
Lev i handens mjuka tag då fruktan omger vårt hus.

Tidens karta har ristat  koder i ansiktet på den vise vandringsmannen.

Vandringsmannen som stillar sin törst i livets källa

Barnen visar vägen till vår framtid där frön vågar spira i tiden varma omfamning.

Hör skrattet från de sorglösa
Hör den varma rösten sväva över vidderna.

Vid den själ min ande vilar grönska och viol äro harmoni i stillhet.

Källan

Livets källa renar själen
Se över vidderna där vandrar ödets gåta.

Kom och le med mig i livet
Kom och sväva med min glädje i det känsliga tidevarvet.

Källan till lycka är sprunget ur havet av kunskap

Mäkta är vidden av daggens första droppe

Share your Random Thoughts and Make your voice heard via Annafi.se.

Please enter your email, so we can follow up with you.
if the category is not in listed above, please specify in the message so we can use the correct one while publishing your thoughts.

All the submitted posts are subjected to moderation.