My endometriosis journey.

i hade a very hard time with my desis. I took diffrent hormones treatment but nothing worked. From 2018 to 2022 december i was bedrested. Now i have gone through a big operation. I hade 2 sergeants one endometrios dr and one specialized in lichens. Both was great dr. Today im pain free and i feel great. I am looking forward to live life and do good to my fellow sisters in the world with the same illness.

Det stora mörka

det stora mörka

Krossat glas tidigt på morgonen, stigen Kantas av glimmande misslyckanden.
Mitt hjärta kändes som just detta glas.
Trasigt brännande och gnistrande I avsaknad av all samhörighet.

Det fanns en tid då även jag kände vikt av betydelse.
Men det är långt förgånget.

Idag är det ändrast andras viljor som styr Mitt liv.

Det stora mörka, överheten som inte ger sig förrän Jaget har packat sin resväska och försvunnit.

Varför är obetydlighetens tunga plåga så ljuv för överheten.

När ska den släppte mig Fri.
När ska den känna skamm över sitt tyranneri.